Contact

Larendael Participaties

Hieronder vallen investeringen in grond op strategische locaties en voor de lange termijn. Ontwikkeling van de terreinen vindt plaats door derden of door Larendael Development.

DECOM AMSTERDAM
Larendael Group © 2021