Contact

Larendael Development

Larendael is gespecialiseerd in het heront-wikkelen van brownfields aan het water. Wij kopen deze terreinen aan, saneren en herontwikkelen deze tot duurzame vastgoedprojecten.

Bestaande ruimte benutten

De bevolking groeit. Nederland kampt met een groeiende woningnood, maar er is ook behoefte aan ruimte om te ondernemen. Dat geeft een toenemende druk op de open ruimte, die schaars en eindig is. We moeten dus meer doen met minder ruimte. Door de ontwikkeling van verontreinigde of leegstaande terreinen, de zogenaamde brownfields, dragen wij ons steentje bij om bestaande ruimte optimaal te benutten en proberen wij daarnaast deze terreinen zo milieubewust mogelijk te ontsluiten. Dit laatste bij voorkeur via het water.

Van brownfield tot duurzaam vastgoed project

Bij de start van een project concentreren wij ons op het grotere geheel. Door alle variabelen mee te nemen, zijn wij in staat een uniek plan te ontwikkelen en stakeholders te enthousiasmeren. Daarnaast zoeken wij continue naar Innovatie om de effectiviteit en efficiency te verbeteren. Onze toekomstbestendige aanpak houdt in dat wij altijd zoeken naar mogelijkheden om bestaande configuraties eenvoudig groter te maken. Wij investeren in structurele oplossingen die jaren meegaan.

DECOM AMSTERDAM
Larendael Group © 2021