Contact

Het Proces

Hoe gaan wij te werk?
Bij DECOM Amsterdam worden maritieme objecten op circulaire en milieuvriendelijke wijze ontmanteld.

1. Beoordelen maritiem object

Indien een maritiem object zijn end of life heeft bereikt wil DECOM graag ondersteuning bieden om het object op een milieuvriendelijke wijze te ontmantelen. Om de eigenaar van het object een goede aanbieding te kunnen doen is het van belang dat alle relevante informatie met betrekking tot het maritieme object beschikbaar wordt gesteld.

2. Transparante aanbieding

Na beoordeling van relevante informatie van het maritiem object is het Team DECOM in staat om binnen enkele dagen een passende en vrijblijvende aanbieding te doen om het object geheel te ontmantelen en te recyclen.

3. Transport inplannen

Indien er overeenstemming wordt bereikt zal in gezamenlijk overleg met de eigenaar van het object een plan van aanpak worden opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over het transport. In dit plan van aanpak wordt afgesproken op welke wijze het object zal worden getransporteerd. DECOM Amsterdam kan het transport van ieder maritiem object in eigen beheer verzorgen.

4. Ontmanteling en afronding

Na aankomst van het maritiem object zal DECOM starten met het ontdoen van alle schadelijke stoffen waarna vervolgens het object in zijn geheel zal worden ontmanteld en getransporteerd naar daarvoor gecertificeerde verwerkingsbedrijven. Als het gehele schip ontmanteld is wordt er een eindrapportage opgesteld, waarin alle verplichte documenten zijn opgenomen. Een afschrift van deze eindrapportage gaat naar de opdrachtgever.
DECOM AMSTERDAM
Larendael Group © 2021