De mensen achter DECOM

“Met DECOM Amsterdam hebben we een nieuwe activiteit toegevoegd aan KOOLE Contractors waar wij zeer trots op zijn omdat wij graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen voor mens en milieu. Met onze ruime wereldwijde ervaring op het gebied van scheepbergingen zijn wij nu ook in staat om Maritieme objecten op onze eigen yard te kunnen ontmantelen volgens alle opgestelde Europese richtlijnen”.

JURGEN TREFFERS
(Directie)

“Ik vind het geweldig om betrokken te zijn binnen de ontwikkeling van deze Milieuvriendelijke Ontmantelingswerf.”

BEN VAN HUIJGEVOORT
(Projectleider)

“Het is een prachtige uitdaging en mooi om te zien hoe DECOM Amsterdam zich steeds verder blijft ontwikkelen op het gebied van milieuvriendelijke ontmanteling.”

ROWALD ELTING
(Werfleider)

“De wereldwijde trend in de constante verbetering en vergroening van maritieme objecten willen we met DECOM Amsterdam op inspringen. Dit doen we door een maatschappelijk verantwoord en economisch alternatief te bieden op ontmantelingswerven buiten Europa. Deze werf is een goede aanvulling op onze huidige maritieme services.”

GIJS OLSTHOORN
(Commercie)