OVER ONS

Expert in saneren en circulair ontmantelen van maritieme objecten.
DECOM Amsterdam is in 2018 gestart door het partnerbedrijf KOOLE Contractors. Koole is in 1988 opgericht met van oorsprong een focus op sloopwerken binnen de industriële sector. Door de consistente groei van het bedrijf, is KOOLE de laatste 10 jaar de grens overgegaan. Naast het uitbreiden van de organisatie in het buitenland, is ook het dienstenpakket uitgebreid. Zo heeft KOOLE haar maritieme dienstverlening geïntensiveerd door de overname van Mammoet Salvage in 2016.
Met haar jarenlange ervaring in de maritieme dienstverlening is DECOM Amsterdam ontstaan om haar maritieme dienstenpakket uit te breiden
DECOM biedt een duurzaam en betaalbaar alternatief voor end-of-life-schepen die anders op een onverantwoorde wijze buiten Europa gesloopt zouden worden.
In veel gevallen worden end-of-life-schepen gesloopt onder slechte sociale -en ecologische omstandigheden, vaak op werven en stranden buiten Europa. Dit brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee voor mens en milieu. Toch gebeurt dit nog steeds op grote schaal. Bij DECOM Amsterdam worden maritieme objecten op een circulaire en milieuverantwoorde wijze gedemonteerd. Gevaarlijke stoffen, zoals asbest, NORM-materialen, olieresten, lood of chroom-6 houdende verf, worden verwijderd, gescheiden en op milieuverantwoorde wijze verwerkt. Waardevolle grondstoffen, zoals ijzer, koper en aluminium, krijgen een nieuw leven en worden voor hergebruik aangeboden aan gespecialiseerde partijen.
EU SRR-wetgeving
De wet- en regelgeving omtrent het slopen van maritieme objecten wordt steeds strenger. Zo treedt onder meer in 2021 de nieuwe Europese wetgeving (EU SRR) in werking. Deze wet maakt een einde aan de export van afval in de vorm van end-of-life-schepen naar ontwikkelingslanden. Het demonteren van Europese schepen moet derhalve plaatsvinden op een door de EU goedgekeurde ontmantelingswerf en onder streng toezicht. Op dit moment voldoen slechts een paar scheepswerven aan deze EU–standaard.
DECOM Amsterdam voldoet volledig aan de nieuwe wet- en regelgeving en is zodoende optimaal voorbereid op de toekomst en de te verwachten marktgroei.
Amsterdam
Amsterdam is de ideale thuishaven voor de activiteiten van DECOM. Het eigen terrein van DECOM heeft een oppervlakte van 16 hectare. De helft daarvan is water, de andere helft werkterrein. De werf heeft een capaciteit van 200 kiloton per jaar en is daarmee qua recyclecapaciteit een van de grootste ontmantelingswerven van Europa. De haven beschikt over een eigen steiger die geschikt is voor het aanmeren van schepen met een diepgang van 9 meter en een lengte van circa 150 meter. De toegangswegen zijn uitstekend – mede dankzij de verbreding van de zeesluizen bij IJmuiden – en Amsterdam ligt strategisch zeer gunstig ten opzichte van de Noordzee en andere grote Europese havens. De haven beschikt over een eigen lange kade die bestemd is voor het aanmeren van de voorraad te ontmantelen schepen.
Amsterdam
Amsterdam is de ideale thuishaven voor de activiteiten van DECOM. Het eigen terrein van DECOM heeft een oppervlakte van 16 hectare. De helft daarvan is water, de andere helft werkterrein. De werf heeft een capaciteit van 200 kiloton per jaar en is daarmee qua recyclecapaciteit een van de grootste ontmantelingswerven van Europa. De haven beschikt over een eigen steiger die geschikt is voor het aanmeren van schepen met een diepgang van 9 meter en een lengte van circa 150 meter. De toegangswegen zijn uitstekend – mede dankzij de verbreding van de zeesluizen bij IJmuiden – en Amsterdam ligt strategisch zeer gunstig ten opzichte van de Noordzee en andere grote Europese havens. De haven beschikt over een eigen lange kade die bestemd is voor het aanmeren van de voorraad te ontmantelen schepen.
Hoe werkt de werf?
Platformen worden direct op het terrein gelift, waarna de ontmanteling op het terrein wordt uitgevoerd. Schepen leggen eerst aan bij de kade. Na een grondige inspectie en inventarisatie worden ze ontdaan van aanwezige vloeistoffen de gevaarlijke materialen worden vakkundig verwijderd conform geldende wetgeving. Zodra dit is gebeurd, zal door middel van lieren het schip op de vloeistofdichte vloer worden gelegd. Daar vindt de verdere ontmanteling plaats. Het afval en schroot wordt gescheiden bewaard en droog in containers c.q. duwbakken geladen. Het restafval wordt verwerkt door gecertificeerde afvalverwerkers.